თარიღი და დრო
GLE-67DDT9 პროგრამული მოდული ზარებისთვის

GLE-67DDT9 პროგრამული მოდული ზარებისთვის

ციფრული პროგრამული მოდული GLE-67DDT9 გამოიყენება სკოლის, სასწავლებლების, საწარმოების ზარებისა და სხვა ელექტრო მოწყობილობების ავტომატური მართვისთვის

მაგალითად, როგორ გამოიყენება ციფრული პროგრამული მოდული (კომპლექტაციით) GLE-67DDT9 სკოლებისთვის.


წარმოდგენილი ციფრული პროგრამული მოდული არის თანამედროვე HI კლასის ელექტრო მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ელექტრო სისტემების, მათ შორის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების ზარების ავტომატური მართვისთვის.


ის გამოირჩევა მარტივი პროგრამირების შესაძლებლობით, რომელშიც შეგიძლიათ მონიშნოთ კვირის დღეები, დღის განმავლობაში 1-დან 16-მდე დრო(საათი და წუთი) და 1-დან 59 წამამდე ზარის ჩართვის ხანგრძლივობა (როგორც წესი, სკოლაში ზარის ხანგრძლივობა სტანდარტულად განისაზღვრება 7 წამით). შესაბამისად, შეგიძლიათ დააპროგრამოთ სასკოლო გაკვეთილების განრიგი 1-დან  8 გაკვეთილის ჩათვლით, რა დროსაც ზარი ავტომატურად დაირეკება ყოველი გაკვეთილის დაწყებისა და დამთავრების დროს.


პროგრამულ მოდულს გააჩნია ავტონომიური კვება, აგრეთვე თხევადკრისტალური LCD ეკრანი, რომელიც ავტომატურად ჩაირთვება ნებისმიერ ღილაკზე თითის დაჭერის დროს, ხოლო მანიპულაციის შეწყვეტისას გაითიშება რამდენიმე წამში და გადავა მიძინების რეჟიმში, თუმცა ასეთ შემთხვევაში მის მეხსიერებაში რჩება ყველა შეყვანილი(ჩაპროგრამებული) მონაცემი და მუშაობას განაგრძობს კალენდარი და საათი. ეკრანი მუდმივად ჩართულია მხოლოდ მაშინ, თუ მას მიეწოდება ელექტრო ენერგია AC220V.


პროგრამული მოდულის ავტონომიური კვების ხანგრძლივობა განისაზღვრება დაახლოებით 5 წლით. შემდგომ შესაძლებელია კვების ბატარეის შეცვლა ახლით.

შენიშვნა 1:    პროგრამული მოდულის გამართული მუშაობისთვის საჭოროა ელექტრო ენერგია AC180V-დან მაქსიმუმ AC230V-მდე. ძაბვის სხვა მახასიათებელმა (არასტაბილურმა ძაბვამ) შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება. არ არის რეკომენდებული მისთვის ძაბვის სისტემატური მიწოდება-შეწყვეტა (ჩართვა-გამორთვა). მისი (კონტაქტების) დატვირთვა შესაძლებელია მაქსიმუმ 10A-ით, ანუ დაახლოებით 2000 ვატით, თუმცა სასურველია დაიტვირთოს არაუმეტეს (ნომინალური) სიმძლავრით- 1000 ვატით. (ცნობისთვის- მაგალითად, თუ ერთი ცალი სასკოლო ზარის სიმძლავრე დაახლოებით შეადგენს 60 ვატს, მაშინ პროგრამულ მოდულს შეგიძლიათ პარალელურად შეურთოდ დაახლოებით 15 ცალი სასკოლო ზარი, მეტის შემთხვევაში კი საჭირო იქნება დამატებით მაღალი სიმძლავრის რელეს გამოყენება).

შენიშვნა 2:    როგორც აღინიშნა, ციფრულ პროგრამულ მოდულში (კომპლექტაციით) GLE-67DDT9 -ში შესაძლებელია 16დროის ჩაწერა მაქსიმუმ  8 გაკვეთილისთვის, მაგრამ თუ სკოლაში არის მეორე ცვლის გაკვეთილებიც და მისი ოდენობა სცდება 8-ს, მაშინ აღნიშნული პროგრამული მოდული უნდა ჩანაცვლდეს მოდელით GLE-67DDT0, რომელშიც შესაძლებელია ჩაპროგრამირდეს 25 დრო (12,5გაკვეთილისთვის), რა დროსაც გამოიყენება პროგრამირების განსხვავებული წესი პირველისგან განსხვავებით.

მაქსიმუმ რვა გაკვეთილიანი (16 დროის) რელეს- 67DDT9(Pulse)-ს პროგრამირება

   საათის გასასწორებლად დააჭირეთ საათის პიქტოგრამიან ღილაკს, გეჭიროთ და წუთების გასასწორებლად პარალელურად დააჭირეთ ღილაკს “M+“, ხოლო საათის გასასწორებლად პარალელურად დააჭირეთ ღილაკს „H+“.

   გაკვეთილების განრიგის დროის გასასწორებლად/შესატანად დააჭირეთ ღილაკს „PR“, ეკრანზე გაჩნდება წარწერა მაგალითად „PL:07”, რაც მიუთითებს ზარის დარეკვის 7 წამიან ხანგრძლივობაზე, მის (წამების) შესაცვლელად გამოიყენეთ ღილაკი „M+”.

   პირველი ზარის დარეკვის დროის გასასწორებლად/შესატანად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს „PR”, ეკრანზე გაჩნდება ზარის დარეკვის დრო- საათისა და წუთის გამოსახულება. საათის შესაცვლელად გამოიყენეთ ღილაკი „H+”, ხოლო წუთის გასასწორებლად გამოიყენეთ ღილაკი „M+”. შემდეგ შეარჩიეთ ეს დრო კვირის რომელ დღეებზე უნდა გავრცელდეს, რისთვისაც უნდა გამოიყენოთ ღილაკი “D+” და დააჭირეთ იქამდე (ღილაკზე ყოველი დაჭერის დროს შეიცვლება კვირის დღეების კონფიგურაცია), ვიდრე არ მიიღებთ კვირის სასურველ დღეებს, რომელიც იწერება დროის მაჩვენებლის ზემოთ. მომდევნო ზარის დასარეკი დროის გასასწორებლად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს „PR” და შესაბამისად მეორე დროის გასასწორებლად გაიმეორეთ იგივე პროცედურა, როგორც პირველი დროის გასწორების დროს, და მიჰყევით ამგვარად ბოლო დროის ჩაწერამდე, ბოლოს (დასრულებისას) დააჭირეთ ღილაკს „PR” და პროგრამირებიდან გამოსასვლელად დააჭირეთ საათის პიქტოგრამიან ღილაკს. თუ გსურთ რომელიმე საგაკვეთილო დროის ამოშლა საერთოდ, გაიმეორეთ საათისა და წუთების გასწორების პროცედურა ისე, რომ საათებისა და წუთების ადგილზე გაჩნდეს ორ-ორი ტირე „- -„ „- -„ .

   თუ გსურთ ზარის ხელით დარეკვა, დააჭირეთ ღილაკს „MAN” იქამდე, ვიდრე ეკრანზე (დროის მაჩვენებლის ქვემოთ) არ დაიწერება “ON     ON”, ხოლო ზარის გამორთვისთვის  კვლავ დააჭირეთ ღილაკს “MAN”, სანამ ეკრანზე არ დაიწერება „OFF     AUTO”. იმისათვის რომ, რელემ ავტომატურად (ავტომატურად დარეკოს ზარი) იმუშაოს პროგრამის (შეყვანილი დროების) შესაბამისად, ღილაკს “MAN” დააჭირეთ იქამდე, სანამ დროის ჩვენების ქვემოთ არ დაიწერება სიტყვები „OFF     AUTO”. თუ გააჩენთ წარწერას „OFF     OFF”, რელე შეწყვეტს ავტომატურ მუშაობას.

   თუ დაგჭირდებათ კალენდრის გასწორება, ერთდროულად დააჭირეთ ღილაკებს “H+” და “M+”, ეკრანზე გაჩნდება წარწერა “DATE”, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს “M+“ და ღილაკით „D+”-თ გაასწორეთ წელი, შემდეგ კვლავ დააჭირეთ ღილაკს “M+“ და ღილაკით „D+”-თ გაასწორეთ თვე, შემდეგ კვლავ დააჭირეთ ღილაკს “M+“ და ღილაკით „D+”-თ გაასწორეთ კალენდარული რიცხვი. ამის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს “M+“ და ბოლოს დააჭირეთ საათის პიქტოგრამიან ღილაკს პროგრამირებიდან გამოსასვლელად.

   გთხოვთ, არ დააჭიროთ ღილაკს „RST”, რის შედეგადაც მოწყობილობაში სრულად განულდება პროგრამა, რომლის აღდგენაც ფასიანია.

შენიშვნა 1:    პროგრამული მოდულის გამართული მუშაობისთვის საჭოროა ელექტრო ენერგია AC180V-დან მაქსიმუმ AC230V-მდე. ძაბვის სხვა მახასიათებელმა (არასტაბილურმა ძაბვამ) შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება. არ არის რეკომენდებული მისთვის ძაბვის სისტემატური მიწოდება-შეწყვეტა (ჩართვა-გამორთვა). მისი (კონტაქტების) დატვირთვა შესაძლებელია მაქსიმუმ 10A-ით, ანუ დაახლოებით 2000 ვატით, თუმცა სასურველია დაიტვირთოს არაუმეტეს (ნომინალური) სიმძლავრით- 1000 ვატით. (ცნობისთვის- მაგალითად, თუ ერთი ცალი სასკოლო ზარის სიმძლავრე დაახლოებით შეადგენს 60 ვატს, მაშინ პროგრამულ მოდულს შეგიძლიათ პარალელურად შეურთოდ დაახლოებით 15 ცალი სასკოლო ზარი, მეტის შემთხვევაში კი საჭირო იქნება დამატებით მაღალი სიმძლავრის რელეს გამოყენება).

შენიშვნა 2:    როგორც აღინიშნა, ციფრულ პროგრამულ მოდულში (კომპლექტაციით) GLE-67DDT9 pulse -ში შესაძლებელია 16დროის ჩაწერა მაქსიმუმ  8 გაკვეთილისთვის, მაგრამ თუ სკოლაში არის მეორე ცვლის გაკვეთილებიც და მისი ოდენობა სცდება 8-ს, მაშინ აღნიშნული პროგრამული მოდული უნდა ჩანაცვლდეს მოდელით Crono Pro WT2SCDS, რომელშიც შესაძლებელია ჩაპროგრამირდეს 50 დრო (25გაკვეთილისთვის), რა დროსაც გამოიყენება პროგრამირების განსხვავებული წესი პირველისგან განსხვავებით.

© 2003 - 2024. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.