თარიღი და დრო

სტატიკური და დინამიური უწყვეტი კვების სისტემები-UPS

სხვადასხვა სიმძლავრის სამფაზა უახლესი ტექნოლოგიის დინამიური უწყვეტი კვების სისტემები- UPS (აკუმულატორების გარეშე) კინეტიკური ენერგიის აღმძვრელით, UNI ბლოკით - PILLER
© 2003 - 2020. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.