თარიღი და დრო
GSM რეტრანსლატორი 2G/3G/4G გამაძლიერებელი GLE-3Band PRO

GSM რეტრანსლატორი 2G/3G/4G გამაძლიერებელი GLE-3Band PRO

ბოლო თაობის ჩიპსეტით GSM რეტრანსლატორი გამაძლიერებელი GLE-3Band PRO   2G/3G/4G Tree band Mobile phone signal repeater. პროფესიონალური 2G/3G/4G სიგნალის გამაძლიერებელი მობილური ტელეფონების და ინტერნეტის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის

ბოლო თაობის ჩიპსეტით GSM რეტრანსლატორი გამაძლიერებელიGLE-3Band PRO 2G/3G/4G Tree band Mobile phone signal repeater. პროფესიონალური 2G/3G/4G სიგნალის გამაძლიერებელი მობილური ტელეფონებისa და ინტერნეტის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის იქ, სადაც მობილური ტელეფონი ცუდათ ან საერთოდ არ მუშაობს, სუსტია ინტერნეტთან კავშირი

Cell phone signal booster is also called repeater, amplifier, which is a products designed to solve the mobile phone blind signal. As the mobile phone signal is transmitted by electromagnetic waves to establish a communications link, the building of the barrier, in some tall buildings inside, the basement of some places such as malls, restaurants, places of entertainment such as karaoke OK sauna and massage, underground civil air defense projects, subway stations and many other places where cell phone signals can not reach and can not use the phone. Cell phone signal amplifier can solve these problems in a particular place as long as the installation of a mobile phone signal amplifier system, the entire range of mobile phone signals can be well used, staff or customers will get great convenience.

Features of the signal repeater:

   1.  Enhance mobile phone signal strength, improve communication quality

   2.  Elegant design, easy operation and easy installation

   3.  Reduce cell phone radiation; extend the battery working time.

   4.  Small noise, little interference to the Base Transceiver Station

   5.  CE&ROHS proved, conform to standard of RTTE and EMC

   6.  ALC Automatic power display

   7.  Economic building cost

1 Use of mobile phones at the top of building or around the building to check out the direction of the strongest signal location.

2 Select the appropriate location, and put the outdoor antenna fix to the wall or bracket.

3 Select the appropriate location of the indoor locations (this location could be best that close to power and a well-ventilated place, sun-proof, rain-proof) Install the Indoor Repeater, and fix on wall or bracket.

4 Put the outdoor antenna to the "OUT DOOR" connector and tightens it. Thus complete the outdoor antenna and Repeater's connection.

5 After setting the suitable location of the indoor antenna and the installation place, then fixing the antenna.

6 The indoor antenna and Repeater wiring, the indoor antenna connect one end of the interface and on the other end connect Repeater's "IN DOOR" port.

 Installation sketch

 
Adjusting illustration

A  Proper adjustment of the antenna's position so that the best communication quality and signal strength.

B  Indoor antenna installed location should stay away from one end of the outdoor antenna, so as not to interfere with each other. (The outdoor antenna away from the indoor antenna placed above a layer of floor is better)

C  Indoor antenna should be installed above the height of 2 m of the ceiling or the corner.

D  Using the waterproof tape to wrap where has connector, so as to avoid oxidation caused by moisture, resulting in reduced indoor signal coverage.

© 2003 - 2024. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.