თარიღი და დრო

ალუმინის სადენი ABC (СИП)

ალუმინის კაბელი ABC

დასახელება                          

                     ზომა                        

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

2x10

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

2x16

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

2x25

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

4x16

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

4x25

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

4x35

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

4x50

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

3x50+25

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

4x70

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

3x70+35

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

4x95

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

3x95+50

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

4x120

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

3x120+70

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

4x150

მმ²

ABC AERIAL BUNDLED CABLES

3x150+70

მმ²

© 2003 - 2020. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.