თარიღი და დრო

სპილენძის კაბელი (КГ, КГ-ХЛ)

სტანდარტი : ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80

Код ОКП: 35 4400

კონსტრუქციის ელემენტები:

1. ელექტროგამყვანი სადენი სპილენძის  (КГ, КГ-ХЛ) ან медных лужёных (КГ-Т) მავთულებით არის დახვეული (класс 5).

2. პოლიეთილენის ტერეფტალატის ПЭТ-Э მარკის გარსი .

3.  ნატურალურ და ბუტადიენის კაუჩუკის ფუძიანი РТИ-1 ან РТИ-1-ХЛ ტიპის რეზინის იზოლაცია. იზოლურებული სადენების მარკირება:

• ციფრული: 1, 2, 3, 4, 5 დამიწების სადენი: 0;

• ფერადი: ცისფერი, შავი, ყავისფერი, დამიწების სადენი: მწვანი, ყვითელი

4.  ПЭТ-Э მარკის პოლიეთილენის ტერეფტალატის ფენა (დახვეული იზოლირებული სადენების გარშემო)

5.  იზოპრენის და ბუტადიენის კაუჩუკის ფუძიანი РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ ტიპის რეზინის გარსი. ერთ სადენიენი კაბელებში  იზოლაციური დამცავი გარსი არის  იზოპროპანის და ბუტადიენის კაუჩუკის ფუძიანი РТИШМ, РТИШ-ХЛ ტიპის რეზინისგან.

ძლიერი დრეკადი კაბელები განკუთვნილია გადაადგილებადი მექნიზმების ენერგოსისტემებთან დაკავშირებლად, ნომინალური ცვალებადი ძაბვით 660 V სიხშირით 400 Hz-მდე ან მუდმივი ძაბვით 1000 V.

გამიზნულია ხმელეთზე, მდინარეებსა და ტბებში ექსპლუატაციისთვის, მაკროკლიმატურ რეგიონებში ზომიერი, ცივი (КГ-ХЛ) და ტროპიკული (КГ-Т) კლიმატით, ღია ცის ქვეშ და შენობებში გამოყენებისთვის.

Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.

გამძლეა მზის გამოსხივების მიმართ. КГ-Т მარკის კაბელები გამძლიეა ობის სოკოების მიმართ. გამოყენების ვადა - 4 წელი.

კაბელის მრავალჯერადი გადახრა როლიკების სისტემაზე:

როლიკის დიამეტრი           გაჭიმვის დატვირთვა         Сечение основных жил       გადახრის ციკლის რაოდენობა

კაბელის მრავალჯერადი გადახრა ±П/2 რად კუთხით  49 Н გაჭიმვის დატვირთით:

 

როლიკის დიამეტრი Сечение основных жил გადახრის ციკლის რაოდენობა

* ერთ სადენიანი კაბელებისთვის როლიკის დიამეტრი არ უნდა აღემატებოდეს 200 მმ-ს.

ექსპლუატაციის საგარანტიო ვადა [თვე] 6

სადენზე ხანგრძლივი დასაშვები ტემპერატურა, არა უმეტეს [°C] 75

გამოსაცდელი ცვალებადი ძაბვა 50 Hz სიხშირით, 5 წუთი [kW] 2.5

მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა [°C] 75

400 Hz ნომინალური ცვალებადი ძაბვა [kW] 0.66

ნომინალური მუდმივი ძაბვა [kW] 1

კაბელის გადახრის რადიუდი [გარე რადიოსი] 8

კაბელის გაჭიმვის დატვრითვა 1კვ მმ-ზე,

Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] 19,6

სამშენებლო სიგრძე, არა ნაკლებ [მ] 150

გარემოს მაქსიმალური ტემპერატურა [°C] +50

გარემოს მინიმალური ტემპერატურა [°C] -40

ძირითადი სადენების იზოლაციის წინააღმდეგობა 20°С დროს, არა ნაკლებ [МОм х км] 50

სადენების რაოდენობა და сечение жил, ცალი x კვ.მმ

       Name     Size
      КГ на  напряжение 660 В         1x16              მმ2       
КГ на напряжение 660 В 1x25  მმ2
КГ на напряжение 660 В 1x35  მმ2
КГ на напряжение 660 В 1x50  მმ2
КГ на напряжение 660 В 1x70  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x2,5  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x4,0  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x6,0  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x16 + 1x6,0  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x25 + 1x10  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x35 + 1x10  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x50 + 1x16  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x70 + 1x16  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x95 + 1x25  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x120 + 1x35  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x150 + 1x50  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x16 + 1x6,0 + 1x6,0  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x25 + 1x10 + 1x6,0  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x35 + 1x10 + 1x6,0  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x50 + 1x16 + 1x10  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x70 + 1x16 + 1x10  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x95 + 1x25 + 1x10  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x120 + 1x35 + 1x10  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x150 + 1x50 + 1x10  მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x2,5+1x1,5 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x4+1x2,5 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x6+1x4 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x10+1x6 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x16+1x6 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x16+1x10 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x25+1x10 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x25+1x16 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x35+1x10 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x35+1x16 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x35+1x25 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x50+1x16 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x50+1x25 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x70+1x25 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x70+1x35 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x70+1x50 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x95+1x25 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x95+1x35 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x95+1x50 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x120+1x35 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x120+1x70 მმ2
КГ на напряжение 660 В 3x120+1x120 მმ2
© 2003 - 2021. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.