თარიღი და დრო
ABS ტრანსპონდერი Mifare Fobs SDC3 (13.56MHz)

ABS ტრანსპონდერი Mifare Fobs SDC3 (13.56MHz)

ABS ტრანსპონდერი Mifare Fobs SDC3
RFID Keycard Card MIFARE card 13.56MHz (MF S50)


ABS ტრანსპონდერი Mifare Fobs SDC3
RFID Keycard Card MIFARE card 13.56MHz (MF S50)
© 2003 - 2024. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.