თარიღი და დრო
ალაყაფის კარის გამღები მუხლიანი მექანიზმი TEMIS

ალაყაფის კარის გამღები მუხლიანი მექანიზმი TEMIS

TEMIS
Electromechanical linear 24Vdc motor for swing gates up to 2,2m per leaf

  • Safety. Obstacle detection
  • Electronic soft stop
  • Housing for battery back up
  • Easy installation with screw bracket
ალაყაფის კარის სხვადასხვა სიმძლავრის ავტომატური გამღები მუხლიანი მექანიზმი დისტანციური მართვით
© 2003 - 2024. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.