თარიღი და დრო

ოპერატიული მუდმივი დენის კარადები

მუდმივი დენის ოპერატიული კარადა-მოწყობილობები განკუთვნილია 24/48/110/220ვოლტით კვებისთვის მაგ. სარელეო დაცვის მოწყობილობებისთვის და ავტომატიკისთვის ელექტრო სადგურებში, სატრანსფორმატორო ქვესადგურებში და ელექტრო გამანაწილებელ პუნქტებში, ავტომატიზაციის ობიექტებზე, ტელემექანიკისა და საკავშირო ქსელის უწყვეტი კვებით უზრუნველყოფისთვის.
© 2003 - 2020. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.