თარიღი და დრო

სპეციალური ტიპის ტრანსფორმატორები

სპეციალური ტიპის ტრანსფორმატორები. Special Type Transformers-Transformers are among the very important electric machines for industrial applications. In time, it is started to be used for different needs with the development in technology, not only in transmission and distribution lines. Our firm response to transformer manufactures for special area of use.

Transformers are among the very important electric machines for industrial applications. In time, it is started to be used for different needs with the development in technology, not only in transmission and distribution lines. Our firm response to transformer manufactures for special area of use. 

Our firm has the competence to manufacture transformers with its powerful technical staff having technical specifications according to the special area of use such as Arc Furnace Transformers, Start-Up Transformer, Current Rectifier Transformers, Auto Transformers, Serial Reactors Limiting the Short-Circuit Current, Industrial Transformers, Electrostatic Filter Transformers, Phase-Shifting Transformers, Traction Transformers. 

© 2003 - 2020. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.