თარიღი და დრო

CCTV მიკროფონი EN-MIC-A1

CCTV მიკროფონი External microphone (High Sensitivity Audio Pickup).  EN-MIC-A1
დაფარვის არეალი (ფართი) 80მ2.
© 2003 - 2020. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.