თარიღი და დრო

CCTV მიკროფონი EN-MIC-A3

CCTV მიკროფონი External microphone (High Sensitivity Audio Pickup) EN-MIC-A3. დაფარვის არეალი (ფართი) 60მ2
© 2003 - 2024. GLOBAL ELECTRONICS LTD. All rights reserved. ყველა უფლება დაცულია კანონით.